Přiblížil se konec školního roku a s ním je ve čtvrtém ročníku střední školy spjatá i závěrečná maturitní zkouška. Tradiční předávání maturitních vysvědčení studentům SPŠel.it se i letos uskutečnilo v Kulturním domě v Dobrušce. Ve středu 30. května 2018 si pro důležitý doklad přišlo 49 studentů, kteří úspěšně završili čtyřleté studium ve třech třídách oborů Informační technologie a Elektrotechnika. Prošli zdárně všemi úskalími jak státní části maturitní zkoušky, tak i části školní. Státní část sestávala ze zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka, nebo matematiky a školní zahrnovala zkoušky z odborných předmětů.

Slavnostní podvečer zahájili svým nástupem za doprovodu studentské hymny sami absolventi. Poté se ujal slova Ing. Milan Maršík, ředitel školy, který zhodnotil výsledky letošních maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí do dalšího studijního i osobního života. Následovaly krátké proslovy hostů i samotných studentů. Po předání maturitních vysvědčení a vyhlášení nejlepších studentů bylo celé setkání ukončeno státní hymnou.

Školu opustily další desítky absolventů a přidaly se k tisícovkám z předchozích let. Nebudou poslední, protože už teď je jasné, že jejich místa zaujmou od září další jejich následovníci, kteří projevili o studium na této škole zájem.

Mgr. Marcela Němečková