Ve středu 5. 6. 2019 proběhlo v Kulturním domě v Dobrušce předávání maturitních vysvědčení. Na SPŠel·it v Dobrušce letos v jarním termínu úspěšně završilo studium 69 žáků ve třech maturitních třídách. Všichni žáci si kromě vysvědčení odnášeli konkrétní pracovní nabídky na uplatnění v regionálních firmách a Europass.

Ve zcela zaplněném sále se slavnostního předání zúčastnili Ing. Lžíčař, starosta města Dobruška, Ing. Forejtek, zástupce Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. Dobruška, Ing. Maršík, ředitel SPŠel.it Dobruška, a pan Cejpek, předseda Spolku rodičů a přátel školy. Důstojnou atmosféru dotvářela hudba Žesťového sdružení Dobruška.