Ve středu 22.října se na škole uskutečnila již po několikáté přednáška s názvem Energie – budoucnost lidstva, kterou zajišťuje agentura J.L.M. Praha pod patronací ČEZ. Na přednášce vystoupila Bc. Bednářová, která velmi zasvěceně popsala problémy, se kterými se musí energetika dneška a zítřka potýkat. Přednášky se zúčastnili ve dvou dvouhodinových blocích žáci 3. ročníků oborů Počítačové řídicí systémy v elektrotechnice a Aplikace počítačů a správa sítí.

Ing. Zdeněk Sokol