Ve čtvrtek 15.10.2015 na naši školu opět po roce zavítala agentura J.L.M. Praha, která pod patronací ČEZu zajišťuje přednášky z oblasti energetiky.

Pan Tomáš Hejl z agentury J.L.M. Praha a paní Ing. Marie Dufková, expertka Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, nás seznámili s budoucností v oblasti energetiky v rámci přednášky Energie – budoucnost lidstva. Přednášky se zúčastnili ve dvou blocích žáci 3. ročníků oborů Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika a Aplikace počítačů a správa sítí.

Paní Ing. Marie Dufková nám popsala problémy, se kterými se musí energetika dneška a především zítřka potýkat, dále jme si v rámci přednášky užili i praktické ukázky – např. měření radioaktivity a roztočení vrtule pomocí fotovoltaického panelu. Zhlédli jsme krátký film o štěpení atomu a následně jsme byli seznámeni s principem fungování jaderného reaktoru.

Diskutovali jsme o probíraných tématech a ti z nás, kteří správně reagovali, obdrželi jako odměnu odznáček s logem Energie budoucnost lidstva. Přednáška se nám líbila a doufáme, že v příštím roce proběhne znovu.

Kolektiv žáků T3E-A, skupina B