V pátek 16. 6. byla naše škola poctěna návštěvou jednoho z našich absolventů, konkrétně z vývojového centra firmy Siemens Trutnov, který se nabídl, že uskuteční přednášku pro 3. ročníky elektrotechnických oborů.

Přednáška zahrnovala podrobný výklad o tom, co zahrnuje návrh časového relé od zadání parametrů zákazníka až po finální výrobek určený pro trh. Zkušenost to byla zajímavá. Mohli jsme se dozvědět, jak vypadá reálná výroba, že to je mnohem složitější než dát pár součástek dohromady, jsou za tím měsíce náročné práce. Také nám bylo přiblíženo, že práce v našem oboru nebude tak jednoduchá jako sedět ve škole a nic nedělat.

Přednášky od odborníka, navíc ještě absolventa naší školy, si ceníme a doufáme, že budeme mít i v příštím ročníku příležitost se podobné akce zúčastnit.

Martin Bidlo, S3E