V rámci spolupráce naší školy s firmou Junker probíhají již několik let osvědčené a prospěšné aktivity.

Kromě každoroční exkurze studentů do výrobního závodu v Holicích a možnosti absolvování praxe je to již tradiční přednáška Jiřího Horáka, absolventa naší školy v roce 1995, vedoucího vývoje software řídicích systémů ve firmě EJGT. Jeho vystoupení bylo určeno pro studenty čtvrtého ročníku oboru Elektrotechnika, kteří se již brzy budou rozhodovat o svém budoucím profesním směřování. Právě rozmanitá práce při vývoji, výrobě a servisu moderních strojů, vybavených nejnovějšími technologiemi, pohonů, snímačů a řídicích systémů, spolupracujících i s roboty, se může někomu zalíbit natolik, aby se o tuto oblast v budoucnu zajímal.

Přednáška přinesla studentům nové informace a poznatky přímo z technické praxe a zároveň panu Horákovi umožnila podívat se po nějaké době na „svoji“ školu a zjistit, co se na ní od poslední návštěvy změnilo. Dověděli jsme se také, že v současné době se o možnost uplatnění v závodě firmy EJGT v Holicích zajímá další z našich absolventů, který právě končí studium vysoké školy. Je to pro nás všechny potěšující informace a důkaz, že zvolené formy spolupráce budou do budoucna přinášet své pozitivní výsledky a má význam v nich pokračovat a dále je rozvíjet.

Ing. Milan Maršík