V pátek 11. prosince 2015 nás navštívil náš bývalý absolvent Václav Müller, aby žáky druhých a třetích ročníků seznámil s problematikou Search Engine Optimization, zkráceně SEO a s Vision Programming a jeho využitím v praxi.

SEO je označení metodiky vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem SEO je získat ve výsledcích vyhledávání lepší pozici (odkaz na stránky bude zobrazen mezi prvními), a tím i četnější a zároveň cílené návštěvníky.

Hodnocení relevantnosti webových stránek provádí počítač, proto je hodnocení založeno na nepřímých znacích (struktura, metadata, počty odkazů a podobně). Dílčí strategie SEO zahrnují kromě zlepšení postavení webových stránek ve výsledcích vyhledávání také odstranění technických nedostatků bránících v prohlížení webové prezentace vyhledávacím robotům a uživatelům internetu.

Většina SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu, a tak mohou být tyto techniky přínosné nejen pro strojové zpracování stránek vyhledávačem, ale i pro běžné a handicapované uživatele.

Vision Programming je studie algoritmů, které mají vzít, zpracovat a vrátit obrázek.

žáci třídy T3A