Dne 7. 6. jsme byli já a moji spolužáci poctěni návštěvou z ČEZu. Přednáška obsahovala 2 bloky, promítání prezentace v učebně bylo následováno odpovídáním na naše dotazy a praktickou částí, kdy nám ukazovali technologie a pomůcky, které pracovníci ČEZu používají při každodenní práci.

Během prezentace jsme se dozvěděli nejrůznější fakta – od náplně práce a různých možností pracovních pozic, až po průměrný plat pracovníků a jiných benefitů k platu. Naše dotazy byly zodpovězeny, případně vysvětleny. Následně rozdali jejich vlastní energy drinky a USB disky.

Mnohem delší pak byla následná prohlídka strojů a pomůcek běžných pracovníků, které nám ukázali samotní pracovníci. Některé jsme si mohli i zkusit. Mezi stroje, jež nám ukázali, patří třeba čtyřkola, kterou se pracovníci běžně dostávají na normálně nedostupná místa. Dále nám ukázali auto s vysokozdvižnou plošinou, kterou se dostávají na vysoká místa, například k sloupům s vysokým napětím, a nakonec i běžné pracovní auto, ve kterém se nacházely veškeré pomůcky potřebné k práci.

Následně jsme některé stroje viděli naživo v akci a mohli si je dokonce i vyzkoušet, ku příkladu pilku na dlouhé tyči, nebo nás pracovník s důkladnou prověrkou vynesl vysokozdvižnou plošinou, jejíž délka činila 12 metrů. Opět nám bylo umožněno ptát se a tentokrát se nám dostalo odpovědi přímo od elektrikářů ČEZu.

Celkově nám tato přednáška přinesla mnoho zajímavých informací a pokud mohu mluvit za všechny mé spolužáky, přednáška nám hodně pomohla při rozhodování, co budeme v budoucnu dělat. Opět se ukazuje, jak přátelská firma ČEZ je.

Matyáš Moravec, třída S3E