Ve čtvrtek 5. 12. 2013 k nám do školy zavítal pan Jiří Horák, pracovník vývoje firmy Junker, závodu v Holicích. Studentům 4. ročníku technických oborů představil firmu vyrábějící moderně řízené stroje na přesné broušení a informoval je o možnostech uplatnění po absolvování studia. Zajímavé byly praktické zkušenosti z projektování elektrické části strojů a programování řídicích systémů, včetně tvorby uživatelských obrazovek a číslicového řízení elektrických pohonů.

Informací bylo hodně, studentům budou užitečné hlavně při zvládání odborných předmětů a pomohou jim správně si vybrat svoji další životní cestu po maturitě, ať už to bude uplatnění v praxi, nebo další studium.

Jsme rádi, že nám vedení naší partnerské firmy takto vychází vstříc a že i p. Horák si dokázal na návštěvu naší školy najít čas ve svém nabitém pracovním programu. Měl přitom možnost podívat se do školy, kterou před více než 10 lety absolvoval.

Pro nás bylo příjemné setkat se s absolventem naší školy, který se věnuje vystudovanému oboru a je v něm velmi úspěšným a uznávaným odborníkem.

Milan Maršík