Ondra Marek, spoluzakladatel firmy Otherwise, je náš absolvent z roku 2002 a po čase hledání svého místa v životě a absovování VŠ v Hradci Králové zakotvil v oblasti grafiky. Na tomto kreativním poli se zaměřuje na firmy, které vstupují na trh, nebo přichází s novým produktem.

Jeho nadšení pro grafický design, při spolupráci na zviditelňování firem vstupujících na trh, jsme po domluvě s ním využili v sérii přednášek pro naše studenty, napříč druhým, třetím a čtvrtým ročníkem, v rámci oboru informační technologie, se zaměřením na aplikační software a multimédia.

Souhrně se tento obor nazývá UX designer (user experience design) a zaujímá tak významné místo v nabídce služeb, po kterých je poptávka a hraje důležitou roli hlavně u začínajících firem, jež se potřebují nejen zviditelnit, ale v silné konkurenci a v daném poli působnosti se hlavně i prosadit.

V podstatě nezáleží na tom, jestli se jedná o nově vznikající firmu vstupující na trh nebo o nový produkt, a tak na praktické ukázce jedné konkrétní realizace grafického návrhu nové firmy a jejího produktu, nás postupně provedl celým procesem od první schůzky se zákazníkem, od jeho původního nápadu a představ, po realizaci komplexní nabídky.

Na celém procesu tvorby nám Ondra Marek názorně ukázal, že nejde jen o pouhé splnění požadavků a realizaci původního záměru zákazníka, ale důležitá je i přidaná hodnota, o které se předtím zákazníkovi ani nezdálo. Pro zákazníka je to přidaná hodnota k jeho samotnému podníkání navíc, jež rozšíří původní cílovou skupinu a realizační firmě Otherwise se přitom navíc rozšíří i portfolio služeb.

Poutavá přednáška přiblížila hodnotu grafika a jeho pole působnosti na dnešním trhu práce. V dílčích bodech, jež představovaly postupné kroky k realizaci cíle, bylo vysvětleno jak se dělá analýzu trhu, důvod analýzy cílové skupiny, proč se výběr zužuje na nejvhodnější cílovou skupinu a proč samotný návrh loga a vizuálního stylu musí vybranou cílovou skupinu oslovit.

Nakonec byla provedena ukázka tvorby materiálů, které pak v konečné fázi procesu návrhu slouží k nastartování celého podnikání, což je shrnuto pod reklamu. Mimo jiné byla zmíněna i nedílná součást tvorby, což jsou další aplikace a zajímavé nástroje a mechaniky, které slouží pro analýzu chování zákazníků v různých situacích, prostředích nebo konkrétně na webu.

Kdo by měl hlubší zájem seznámit se s porfoliem prací Ondry Marka, tak na www.otherwise.cz jsou kompletní informace o veškerých aktivitách i akcích, na kterých se jeho firma podílela.

Děkujeme za čas, který si pro nás vyhradil, těšíme se na jeho další návštěvu a přejeme hodně sil a inspirace pro budoucí realizace.

Za SPŠel.it Dobruška Miloslava Skalová a Jaroslav Mužík