V rámci dlouhodobé spolupráce se skupinou ČEZ navštívili naši školu její pracovníci, p. Klacián, který má aktivity součinnosti s naší školou na starost, a p. Koďousek z technického pracoviště v Hradci Králové, který je mimochodem absolventem naší školy. Přijeli za studenty vycházejícího ročníku oboru Elektrotechnika, aby jim nabídli možnost ucházet se o pracovní pozici praktikanta, která by jim umožnila získání potřebné praxe na elektrických zařízeních. Přivezli s sebou i servisní vozidlo, které si mohli studenti prohlédnout a seznámit se s jeho vybavením. Vedle nabídek praxí pro naše žáky během studia je to další forma, jak se přiblížit k možnosti profesního uplatnění ve společnosti ČEZ. Rádi proto budeme v těchto všestranně prospěšných aktivitách pokračovat i nadále.

Ing. Milan Maršík