Dne 29. 11. 2013 přijel na naši školu bývalý student školy, dnes student doktorského studia fakulty informačních technologií VUT Brno Ing. Lukáš Maršík.

Během hodinové prezentace seznámil žáky naší školy nejen s historií, ale hlavně s novinkami na Vysokém učení technickém v Brně, s možnostmi studia na této škole, se zahraniční spoluprací studentů školy, se zapojením do projektů pořádaných školou, dále s možnostmi ubytování v moravské metropoli a se sportovním vyžitím v rámci univerzity.

Prezentace byla určena pro žáky T4A a E4. Z ní vyplynulo, že VUT Brno patří mezi padesát nejlepších škol a výstavbou nových učeben a laboratoří představuje jednu z největších škol univerzitního typu v Brně.

Pavel Hrnčíř