Příjem přihlášek do 1. kola přijímacího řízení byl ukončen, všem uchazečům byl zaslán dopis s přiděleným číslem jednacím a pozváním k přijímací zkoušce. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů nás kontaktujte.

vedení školy