Povinné a nepovinné zkoušky, témata, termíny konání.

Profilová část maturitní zkoušky
 1. Povinná profilová zkouška, praktická zkouška
  1. SE4 – Aplikovaná elektrotechnika
  2. T4A – Aplikace počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikovaná informatika a ekonomika
 2. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. SE4 – Elektrotechnika
  2. T4A – Technické vybavení počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikační software
 3. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. SE4  – Počítačové systémy
  2. T4A – Informační technologie
  3. T4B – Ekonomika a účetnictví
 4. Nepovinná profilová zkouška
  1. Matematika + (pro všechny čtvrté ročníky)

Termíny písemných prací, didaktických testů a školní části maturitních zkoušek:

 • PP ČJL – termín bude upřesněn
 • PP ANJ – termín bude upřesněn
 • praktická maturitní zkouška 21. – 27. 4. 2023
 • DT MAT – termín bude upřesněn
 • DT ANJ – termín bude upřesněn
 • DT ČJL – termín bude upřesněn
 • DT MAT+ – termín bude upřesněn
 • ústní maturitní zkouška 15. – 24. 5. 2023
 • předávání maturitních vysvědčení – 31. 5. 2023

Obsah společné části a termíny sledujte na webu MŠMT Nová maturita.

Při přípravě na maturitní zkoušky Vám může pomoci aplikace InspIS SETmobile. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitních zkouškách v letech 2018 – 2020, a to v jarním i podzimním zkušebním období. Více informací o této aplikaci najdete zde.

 Ing. Milan Maršík, ředitel školy