Povinné a nepovinné zkoušky, témata, termíny konání.

Stanovení náhradního způsobu konání a hodnocení praktické zkoušky – dokument ke stažení zde.

Profilová část maturitní zkoušky
 1. Povinná profilová zkouška, praktická zkouška
  1. SE4   – Aplikovaná elektrotechnika
  2. T4A – Aplikace počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikovaná informatika a ekonomika
 2. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. SE4   – Elektrotechnika
  2. T4A – Technické vybavení počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikační software
 3. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. SE4   – Počítačové systémy
  2. T4A – Informační technologie
  3. T4B – Ekonomika a účetnictví
 4. Nepovinná profilová zkouška
  1. Matematika + (pro všechny čtvrté ročníky)

Termíny písemných prací, didaktických testů a školní části maturitních zkoušek:

 • všechny termíny budou upřesněny v lednu 2021
 • předávání maturitních vysvědčení – termín bude upřesněn

Obsah společné části a termíny sledujte na webu MŠMT Nová maturita.

Při přípravě na maturitní zkoušky Vám může pomoci aplikace InspIS SETmobile. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období. Více informací o této aplikaci najdete zde.

 Ing. Milan Maršík, ředitel školy