Povinné a nepovinné zkoušky, témata, termíny konání

Profilová část maturitní zkoušky
 1. Povinná profilová zkouška, praktická zkouška
  1. S4E – Aplikovaná elektrotechnika
  2. T4A – Aplikace počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikovaná informatika a ekonomika
 2. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. S4E – Elektrotechnika
  2. T4A – Technické vybavení počítačů a sítí
  3. T4B – Aplikační software
 3. Povinná profilová zkouška, ústní zkouška
  1. S4E  – Počítačové systémy
  2. T4A – Informační technologie
  3. T4B – Ekonomika a účetnictví
 4. Nepovinná profilová zkouška
  1. Matematika rozšiřující (pro všechny čtvrté ročníky)

Termíny písemných prací, didaktických testů a školní části maturitních zkoušek:

 • PP ANJ – 17. 4. 2023
 • PP ČJL – 19. 4. 2023
 • praktická maturitní zkouška 21. – 27. 4. 2023
 • DT MAT – 2. 5. 2023 od 8.00
 • DT ANJ – 2. 5. 2023 od 13.30
 • DT ČJL – 3. 5. 2023 od 8.00
 • DT MAT rozšiřující – 4. 5. 2023 od 8.00
 • ústní maturitní zkouška 16. – 24. 5. 2023
 • předávání maturitních vysvědčení – 31. 5. 2023

Obsah společné části a termíny sledujte na webu MŠMT Nová maturita.

Při přípravě na maturitní zkoušky Vám může pomoci aplikace InspIS SETmobile. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitních zkouškách v letech 2018 – 2020, a to v jarním i podzimním zkušebním období. Více informací o této aplikaci najdete zde.

 Ing. Milan Maršík, ředitel školy