Trápí tě nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém a nemáš odvahu obrátit se na třídního učitele, výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence nebo vedení školy osobně? V tom případě využij schránku důvěry. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš, či bojíš promluvit, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit. Neboj se napsat své připomínky, dotazy, náměty či bolístky.

Na naší škole máme schránky důvěry dvě:

  1. Školní schránka důvěry se nachází ve druhém patře školy, hned vedle nástěnky partnerů naší školy.
  2. Pokud se bojíš, že by tě někdo viděl s dopisem v ruce, poznal tvé písmo na vzkazu, můžeš svůj vzkaz poslat přes druhou schránku důvěry, která je elektronická. Vzkaz můžeš poslat z jakéhokoliv počítače nebo mobilu. Odpověď ti přijde prostřednictvím internetu, přičemž ty rozhodneš, zda dotyčný uvidí tvé jméno či ne.

Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví !!!

Jak internetová schránka důvěry funguje ???

  1. Pokud chceš poslat vzkaz přes elektronickou schránku důvěry, klikni zde.
  2. Do prvního políčka napiš svůj e-mail, aby ses mohl/a příště přihlásit a přečíst si odpověď.
  3. Do druhého políčka si vymysli a napiš heslo, které řekneš jen schránce, nikomu jinému. Musí být alespoň 5 znaků dlouhé a musí obsahovat jak písmena, tak číslice.
  4. Napiš svůj vzkaz, který chceš schránce důvěry sdělit.
  5. Rozhodni se, jestli chceš, aby ten, kdo ti bude odpovídat, věděl, kdo jsi. Pokud se rozhodneš pro úplně anonymní vzkaz, nebude prozrazen ani tvůj e-mail, na něj ti schránka pouze automaticky napíše, až bude pro tebe dostupná odpověď. Pokud chceš napsat, kdo jsi, klikni na druhou možnost a do políček napiš své jméno a třídu.
  6. Posledním krokem je už vzkaz jen poslat.