Pojem „datacentrum“ jistě není pro naše studenty velkou neznámou. Bohužel se však z převážné většiny jednalo o neznámou, kterou mohli, z důvodu různých bezpečnostních opatření ve většině datových center, opřít pouze o své teoretické poznatky. Naše škola si uvědomuje důležitost spojení mezi teorií a praxí, ovšem ne vždy je schopna tohoto spojení dosáhnout bez ochoty a pomoci ze strany firem z oboru, které nemají problém s ukázkou, „jak to doopravdy funguje v běžných podmínkách“. Jednou takovou firmou je i WEDOS Internet a.s., sídlící v Hluboké nad Vltavou, vstříc jejímu sídlu jsme se dne 11. 4. 2016 vydali se studenty třetího a čtvrtého ročníku oboru Aplikace počítačů a správa sítí. Firma WEDOS je známa svojí otevřeností k běžným uživatelům a těšili jsme se, co vše nabídne našim studentům, budoucím odborníkům v oboru, k jejich dalšímu poznání.

I delší cesta způsobená vzdáleností od našeho domova nám neubrala na náladě a těšili jsme se na samotnou prohlídku datového centra, které sídlí ve stejné budově jako kanceláře zmiňované firmy. Datové centrum (serverovna) dosahuje rozlohy 330 m² a původně sloužilo účelům civilní ochrany jako protiatomový kryt, což nám bylo prozrazeno ještě před samotným vstupem. Toto nebezpečí snad na dlouhou dobu pominulo, takže se můžeme naplno věnovat průběhu prohlídky. Po úvodních informacích jsme se přesunuli do samotného centra, kde nám byl představen celý projekt a mohli jsme si prohlédnout například unikátní plynové stabilní hasicí zařízení FM200, či unikátní systém chlazení freecooling. Ten ke chlazení využívá přímo nízkých venkovních teplot a není tak nutné stále zapínat kompresorové jednotky (klimatizace). Posléze jsme se přesunuli k samotným rackovým skříním naplněným od shora až dolů servery, využívající nejnovější technologie, jejichž celková cena přesahuje hranici sedmi nul. Technik nám jednotlivé skříně otevřel, představil komponenty a služby, které na daných serverech běží. Vzápětí jeden ze serverů na ližinách vysunul a ukázal postup výměny komponentů, případně, jak to vypadá vzadu za serverem a to vše za plného běhu systému.

Dále jsme se přesunuli do oblasti experimentální tvorby, kde nás nejvíce nadchnulo revoluční chlazení serverů pomocí izolačního oleje. To sice není žádná novinka, ovšem v takovém měřítku, v jakém ho firma WEDOS plánuje využít, je již v našich končinách plánem revolučním. Po zmínění všech výhod spojených s olejovým chlazením bylo možné účinnost vyzkoušet doslova na vlastní kůži a do celé sestavy vložit ruku nebo prst, s ohledem na fakt, jak jste byli odvážní. Posléze následoval přesun k poslední fázi prohlídky, konkrétně k záložnímu dieselagregátu s plně automatickým provozem a prohlídkou jeho vnitřností. Na závěr byl dán prostor dotazům, kde nejlepší z nich byly odměněny pozorností v podobě přenosné klíčenky flash. Možnost zeptat se využila většina studentů a pracovníci firmy WEDOS neměli před zvídavým obecenstvem žádné tajnosti a ochotně odpovídali a předávali své zkušenosti, za což jim ještě jednou všichni moc děkujeme.

Exkurze, konaná v jednom z nejkrásnějších měst jižních Čech, splnila naše očekávání a rozšířila stupeň poznání našich studentů. Děkujeme za čas vyhrazený naší prohlídce a věříme v možnost brzkého opakování této zajímavostmi nabité prohlídky. Příště již třeba zastihneme postavené WEDOS Datacentrum 2, které se momentálně staví jen pár kilometrů od současného datového centra a bude využívat všech revolučních řešení, včetně plného chlazení serverů pomocí oleje. Firma navíc rozšiřuje oblast své působnosti do Polska a bude najímat pracovníky se znalostmi v dané oblasti. Vzniká tu tak šance na zajímavou práci i pro studenty naší školy, neboť Polsko máme téměř za rohem a několik našich studentů má polské kořeny.

Za SPŠel.it Dobruška Patrik Matejsek a Miloslava Skalová