Od září roku 2007 začal na naší škole projekt v rámci programu celoživotního učení Comenius s názvem Mobile phones, becoming critical consumer neboli Mobilní telefony aneb Jak se stát kritickým konzumentem.

Jedná se o spolupráci pěti středních škol z Belgie, Španělska, Švédska, České republiky a Německa. Tento dvouletý projekt se zaměřuje na technologickou, ekonomickou, sociální, ale i zdravotní stránku používání mobilních telefonů, kde hlavním komunikačním jazykem je angličtina. Získaný grant od Evropské unie bude pokrývat především výlohy na setkání řešitelů v jednotlivých účastnických zemích.

Do projektu se z každé školy zapojila skupina studentů, v našem případě jsou to studenti z druhých a třetích ročníků, kteří se na tomto projektu budou po dva roky podílet. Kromě jedné hodiny každé pondělí po vyučování budou mít také možnost zúčastnit se setkání, která v následujících dvou letech proběhnou.

V listopadu se uskutečnilo přípravné setkání učitelů ve Španělsku a první setkání studentů je naplánováno na konec února, kdy se čtyři z nich podívají do Švédska. Tam proběhne mimo jiné i soutěž o logo projektu a budou zde ve spolupráci se studenty z ostatních zemí zkoumat jazyk sms zpráv (sms language), který je používán v konkrétních zemích.

Další setkání se budou konat v květnu roku 2008 v Belgii, v únoru roku 2009 v Německu a v květnu 2009 v České republice, kde proběhne poslední a závěrečná návštěva. Po celou dobu projektu budou studenti výsledky, výzkumy a závěry publikovat na webových stránkách projektu. Součástí je také závěrečná soutěž o vlastní webové stránky, kde tyto informace budou zveřejněny.

V současné době se veškeré informace nacházejí na webových stránkách projektu COMENIUS .

Tereza Marková