Dne 9. listopadu 2007 byla, na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce, slavnostně uvedena do provozu třetí odborná učebna, která uzavřela budování infrastruktury pro realizaci projektu Interaktivní systém pro podporu odborné výuky.

Tato, v pořadí již druhá etapa projektu byla realizována za finančního přispění Nadace ČEZ. Celkové náklady této etapy přesáhly 250.000,– Kč a finanční příspěvek Nadace ČEZ byl 100.000,– Kč. Učebna byla prezentována u příležitosti Dne otevřených dveří a shlédlo ji na 300 návštěvníků školy.

Pro rok 2008 se připravuje projekt III. (závěrečné) etapy spočívající v zavedení digitálních systémů v odborných laboratořích. To umožní propojení výsledků praktických činností studentů s teoretickou výukou prostřednictvím počítačové sítě. Zároveň dojde k podstatné inovaci technických prostředků výuky. Cílem projektu v dlouhodobém horizontu je vytvoření prostředí, podporujícího tvořivost a flexibilitu žáků a absolventů vstupujících do praxe.

Realizací celého projektu se zabývá 3 členný tým složený z pedagogů školy. Tým vede Ing. Zdeněk Sokol, který ve škole (mimo pedagogické činnosti) vykonává funkci koordinátora při zavádění informačních a komunikačních technologií ve výuce. Dalšími členy týmu jsou zkušení pedagogové, kteří se zabývají technickou a metodickou stránkou zabezpečení edukačního procesu v oborech Elektrotechniky a Informačních technologií, aplikacích PC a správy počítačových sítí. Své zkušenosti prokázali v minulosti při úspěšné realizaci předcházejících projektů.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce plánovitě zavádí do svých studijních programů nové prvky. Od 1. září 2007 rozšířila škola nabídku studia o nový obor Informační technologie a dále podstatně inovovala klasický obor Elektrotechnika. Při rozvoji odborné náplně vychází důsledně z potřeb co nejširšího okruhu zaměstnavatelů a odborníků z praxe. To také přispívá k velkému zájmu žáků o studium. Od roku 2005 se zvýšil počet studentů elektrotechnických oborů o 80 a současný počet studujících je téměř 300.

Ředitel školy