Na konci minulého roku jste si možná povšimli panelů před Společenským centrem. Po roce se do Dobrušky vrátil projekt Příběhy našich sousedů, z cyklu Paměť národa.  A to z toho důvodu, že studenti ze SPŠel∙it se opět tohoto zajímavého projektu zúčastnili. Projekt pořádá v jednotlivých krajích nezisková organizaci Post Bellum. Cílem je vytvořit tým studentů, kteří mají za úkol ve svém okolí najít pamětníka a zaznamenat jeho příběh. Ten následně zpracovat libovolnou formou /dokument, medailonek, audiozáznam či komiks/ a na závěr prezentovat na slavnostním setkání. Školní rok 2019/2020 byl ale rokem vskutku netradičním a Covid-19 proměnil fungování snad všech občanů České republiky a mj. i fungování tohoto projektu.

A protože nejlepší je pohled zasvěceného, zde máte popis projektu slovy garanta pro Královéhradecký kraj MgA. Evy Sajdové : „Začátek projektu se nelišil od roku předchozího. V září 2019 Královéhradecký kraj schválil dotaci pro projekt, bouchá se šampaňské a začínají se hledat učitelé v celém Královéhradeckém kraji, kteří by se chtěli do projektu přihlásit. Cesta k nalezení učitelů je trnitá. Učitelská profese není jednoduchá a mnozí učitelé nemají už na další projekty energii. Ale přeci jen. Během října a listopadu se do projektu přihlásilo devět odvážných. Pět paní učitelek a čtyři páni učitelé z pěti měst Královéhradeckého kraje (Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín a Dobruška) sestavilo dohromady jedenáct studentských týmů.

Dobrušské týmy si zvolily pamětníky s velmi zajímavým a doposud nezmapovaným osudem. Jedním z pamětníků byl Bohuslav Horák a druhým pan Luboš Řehák. Poté je čekal nelehký úkol sejít se s pamětníkem a vést s ním rozhovor tak, aby zjistily co nejvíce z pamětníkova životního osudu, který nemá být zapomenut. Dále rozhovory  kvalitně ozvučit a nahrát na několik kamer. Ze studentů se stali dokumentaristé. Ihned po natočení pamětníků přišel ale 11. březen a vyhlášení celostátní karantény. Studentské týmy byly v tuto chvíli na vrcholu své motivace pamětníkův příběh zpracovat, projekt měl být za dva týdny zakončen během slavnostního večera v Biu Central v Hradci Králové, ale škola, kde mají veškeré vybavení, se právě na několik měsíců zavírá a spolu s ní i kino, kde měl slavností večer probíhat. Po letních prázdninách spolu se svými pedagogy usedla k počítači Adéla Vaňková, Adéla Vymetálková, Dominik Zykl a Štěpán Sedláček. Tito čtyři stateční našli v sobě tolik zodpovědnosti a odhodlání započatý projekt dokončit a předat dál příběh svých pamětníků.

Díky nim mohly světlo světa spatřit dvě video reportáže a my se tak můžeme dozvědět o Luboši Řehákovi, že strávil Palachův týden v uniformě hradní stráže a slyšet jeho vyprávění:  „Nedovedl jsem si představit, že bych měl vyjít do ulic a někoho mlátit obuškem. (…) Nikdy nedošlo naštěstí k tomu, že bych se musel s někým z veřejnosti střetnout, ale už jen ta možnost, že by k tomu mohlo dojít, byla strašná.“

Bohuslava Horáka slyšíme vyprávět o násilné kolektivizaci na Dobrušsku a díky jeho vzpomínkám si umíme lépe představit nespravedlnost, kterou byl režim protknutý.  „Máma krmila ještě náš dobytek, pak to převzal statek a nastěhovalo tam družstvo svůj dobytek. Ten majetek byl odhadnutý. (…) A v 68. se to proplácelo, jenže nebylo z čeho. Třeba z nájmu jsme dostávali chlazený kuřata.“

Aby se studenti mohli ve své práci posouvat dál. Všechnu jejich práci pečlivě prohlédla odborná porota, která byla v letošním roce ve složení Šárka Kuchtová (novinářka a dokumentaristka), Miroslav Tyč (historik a vedoucí dokumentarista Paměti národa východní Čechy) a Pavel Lehar (pedagog). Ta následně studentům poslala hodnocení jejich práce, které obsahovalo jak pochvaly, tak možnosti, jak svou práci ještě vylepšit. Největší pochvalou, kterou se týmy dozvěděly, byla ta od Šárky Kuchtové na videoreportáž o panu Luboši Řehákovi: „Jeden z nejzdařilejších příspěvků. Téměř profesionálně zpracovaný. (…)Takovýto příspěvek by mohl jít s lepším zvukem do vysílání.“

Studenti i jejich pedagogové se tak potěšili dvojnásob. Udělali čest sobě i svému studijnímu oboru, kdy odvedli kvalitní dokumentaristickou práci a hlavně díky jejich práci nebudou zapomenuty osudy dvou pamětníků Luboše Řeháka a Bohuslava Horáka. Děkujeme.

I my děkujeme za spolupráci, nové zážitky a zajímavé zkušenosti. Pokud byste práci našich studentů chtěli zhlédnout, podívejte se na internet Příběhy našich sousedů, Královéhradecko.