Naše škola nabízí základním školám tzv. zážitkové hodiny. Co si pod tím představit? Je to různé – od odborné přednášky s názornými ukázkami přizpůsobenými věku dětí, přes možnost vyzkoušet si některé věci, které se u nás učí, až po realizaci náplně projektového dne.

Na ZŠ Nový Hrádek chystali dva projektové dny a oslovili nás, zda bychom tam znovu neuspořádali kurz modelování pro 3D tisk. Ten si vzal na starost kolega Matejsek a já se ujal úvodního kurzu robotiky na LEGO Mindstorm. Cílem nebylo jen zabavit, ale i povzbudit děti v zájmu o tyto oblasti techniky a položit základ pro další činnost dětí. Jak se nám to povedlo, se možná dozvíme časem, ale několik zapálených kluků se mi během dvou dnů přihlásilo na server na Discordu, který slouží především jako podpora kroužku, který mám ve škole.

Na závěr si dovolím pár postřehů ze zážitkových hodin, které jsem dosud realizoval. Pokud je cílem, aby si děti něco vyzkoušely, měly by se hodiny účastnit děti se zájmem o tuto problematiku. Pokud je to nezajímá, chovají se stejně jako mnozí dospělí. Ruší, neposlouchají instrukce, což mnohdy vede k poškození vybavení a zdržování celé skupiny, takže nedosáhneme stanoveného cíle. Zároveň je vhodné, aby šlo o menší skupinku žáků a aby bylo vyčleněno na aktivitu víc hodin. Je-li cílovou skupinou např. celá třída, či několik tříd, je vhodnější přednáška s ukázkami. Na dny otevřených dveří a výstavy jsou základem statické ukázky prací studentů doplněné o několik funkčních modelů s komentářem od samotných studentů, případně od učitelů. Pokud projevíte zájem o zážitkové hodiny, je velmi důležité nám sdělit vaši představu.

Ing. Jiří Vintera