Ve středu 13.5.2015 probíhal v naší škole pro všechny třídy 3. ročníku Projektový den Univerzity Hradec Králové. Lektoři naší partnerské školy přiblížili žákům velmi zajímavou formou vybrané oblasti informačních technologií, matematiky a fyziky. Prezentace témat Cloud, Co dokáže tekutý dusík a Matematické problémy a jejich řešení probíhaly paralelně ve třech učebnách a třídy se cyklicky prostřídaly. Celou akci hodnotili zúčastnění žáci i učitelé jako velmi vydařenou.

Ing. Zdeněk Sokol