S účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na základě rozhodnutí vlády ČR následující opatření:

Všichni žáci a žákyně přecházejí na režim distanční výuky, při níž bude dodržován rozvrh hodin jako při prezenčním studiu. Aktuální rozvrh bude pro každý den uveřejněn v Bakalářích.

Principy distančního studia jsou popsány v Dodatku č. 1 Školního řádu, jež je uveřejněn v sekci Pro žáky a rodiče v Dokumentech ke stažení na našich webových stránkách.

V období distančního vzdělávání je žákům a žákyním zakázán vstup do budovy školy a do budovy Domova mládeže.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a žákyň základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Všichni žáci a žákyně by měli nastoupit prezenčně do výuky až po podzimních prázdninách v pondělí 2. 11. 2020 – tato informace je platná ve chvíli zveřejnění tohoto pokynu a může být dále upřesněna, sledujte proto naše webové stránky.

Ing. Milan Maršík