S účinností od 4. ledna 2021 do odvolání platí na základě rozhodnutí vlády ČR následující opatření:

Všichni žáci a žákyně přecházejí na režim distanční výuky, při níž bude dodržován rozvrh hodin jako při prezenčním studiu. Aktuální rozvrh bude pro každý den uveřejněn v Bakalářích.

Principy distančního studia jsou popsány v Dodatku č. 1 Školního řádu, jež je uveřejněn v sekci Pro žáky a rodiče v Dokumentech ke stažení na našich webových stránkách.

V období distančního vzdělávání je žákům a žákyním zakázán vstup do budovy školy a do budovy Domova mládeže.

Tato informace je platná ve chvíli zveřejnění tohoto pokynu a může být dále upřesněna, sledujte proto naše webové stránky.

Ing. Milan Maršík