Na Střední průmyslové šškole elektrotechnické v Dobruššce se dne 10. listopadu konal Den otevřených dveří. Jižž od časných dopoledních hodin proudili do šškoly žžáci 9. tříd základních šškol se svými rodiči, aby se podrobně seznámili s podmínkami studia. Téměř 200 vᾞných zájemců o studium mělo možžnost zhlédnout moderní vybavení šškoly, pohovořit s pedagogy i se svými vrstevníky – studenty Střední průmyslové šškoly elektrotechnické.

Vysoká účast zájemců i osobní rozhovory s nimi ukázaly, žže cesta, kterou dobruššská průmyslovka jde, je správná. Pro šškolní rok 2007/2008 nabízí nové studijní programy zaměřené na elektrotechniku a informační technologie, které jsou vytvořeny tak, aby dávaly dostatek prostoru i pro studium děvčat. Optimální profily absolventů byly tvořeny ve spolupráci se zaměstnavateli v regionu a vytváří tak dobrý základ pro jejich uplatnění v praxi.

V prvních listopadových dnech vššak bylo na průmyslovce ruššno i z jiného důvodu. ŠŠkola úsp욹ně zahájila spolupráci s partnerskou šškolou Zespół Szkół Technycznych z města Płock, kde se mj. zaměřují na výuku informatiky a dalšších interdisiplinárních HI-TECH oborů.

Týdenní studijní stᾞ polských žžáků a pedagogů na dobruššské průmyslovce otevírá prostor nejen pro odborný růst, ale i pro rozvoj komunikačních schopností, pro poznávání žživota v zemích EU i výchovu v rámci rozvoje a mobility lidských zdrojů.

Delegaci z polské šškoly přijal dne 8. listopadu také nový dobruššský starosta, pan Petr Tojnar. Podle jeho slov byla jeho první oficiální návštěvou. Vyslovil přesvědčení, žže spolupráce šškol bude také vytvářet podněty pro spolupráci i na úrovni města Dobruššky a města Płock. Dne 20. listopadu odjela na týdenní stᾞ do polské šškoly skupina studentů našší šškoly a pedagogů – informatiků.

Václav Cohorna