Dne 17.10.2020 se v sokolovně v Dobrušce bude konat „Setkání absolventů SPŠel.it Dobruška“ u příležitosti 75. výročí založení školy.

Rezervace vstupenek

Základní cena vstupenky je 150,- Kč. Účastníci oslav mají možnost přispět sponzorským darem na pokrytí výdajů spojených s celou akcí.

Zúčastním se a chci rezervovat vstupenku

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu dle vývoje aktuální situace.