Školní rok jsme opět slavnostně zahájili v Kulturním domě v Dobrušce. Studenti prvního ročníku, kterých je letos 80(!), se sešli nejdříve. Ředitel školy Ing. Milan Maršík naše nové žáky přivítal, podal žákům i jejich rodičům nejdůležitější informace a představil jim i pedagogický sbor.

Druhá část zahájení patřila studentům vyšších ročníků. Kromě důležitých údajů týkajících se chodu školy se žáci dověděli i informace o různých projektech, stážích apod.

Po ukončení slavnostní části pokračoval první školní den už v prostorách školy.

Zdeněk Sokol