Den před vysvědčením jsme se sešli u ohně, abychom si upekli „buřtíky“ a rozloučili se tak se školním rokem. Oblíbenou pochoutku nám koupilo SRPŠ.

Tři dvojice odehrály turnaj v nohejbalu na hřišti u ZŠ F. Kupky. Odměnou jim byl diplom a nanukový dort.

V průběhu celého školního roku mohli naši ubytovaní navštěvovat sportovní hry DM, které probíhaly ve školní tělocvičně a posilovně. Mohli hrát badminton, florbal, basketbal, mohli se věnovat posilování.

Na sportovišti u ZŠ F.Kupky mohli hrát nohejbal, kopanou, fresbee aj. Přímo na DM mohli hrát stolní tenis, stolní fotbálek, deskové hry, mohli využít boxovací pytel, vyzkoušet si kuchařské umění.

Všem ubytovaným, kteří se aktivně zapojili do nabízených aktivit v průběhu školního roku, děkujeme.

LOGO DM SPŠelit Dobruška
Kolektiv pracovníků DM
foto: Mgr. Simona Pohlová