Dne 3. června 2015 proběhlo  v Kulturním domě v Dobrušce slavnostní vyřazení absolventů čtvrtého ročníku studijních oborů Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika, Aplikace počítačů a správa sítí a Obsluha a tvorba firemních aplikací. Úspěšným absolventům bylo předáno maturitní vysvědčení a ti nejlepší si převzali ocenění.

Gratulujeme úspěšným studentům ke složení závěrečné maturitní zkoušky!

vedení školy a pedagogický sbor