Jmenovanou soutěž pořádá rada Královéhradeckého kraje spolu s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Cílem je podpořit školy a firmy v jejich práci a poděkovat jim za významnou spolupráci a podporu při vzdělání a odborné přípravě žáků.

Před koncem roku 2022 proběhlo vyhlášení výsledků. Naše škola byla spolu s firmou Cetin mezi patnácti nominovanými dvojicemi. Ředitel školy se zástupcem firmy panem Ďurišem převzali písemné poděkování za práci, podepsané hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory KHK panem Radkem Jakubským. Mezi tři oceněné dvojice jsme se tentokrát nedostali, ale co není letos, může být příští rok.

Zároveň byla předávána ocenění Stánek roku třem nejúspěšnějším školám v regionu v oblasti náboru. Stánky byly hodnoceny organizací Než zazvoní, která se specializuje na školský marketing.

Hodnocen byl samotný vzhled stánku na náborových aktivitách Výstavek středních škol, a to tentokrát v Trutnově a Hradci Králové, ale nejen to. Počítal se i vlídný a profesionální přístup studentů a pedagogů zapojených do prezentace své školy, interaktivita, podoba letáků, apod.

Naše škola sice oceněna nebyla, ale jak jste si mohli všimnout, pracujeme na tom 😉 Máme nový layout, nové letáky a snažíme se i nadále o zkvalitňování „našich služeb“. Není to však jen o vzhledu. Pro nás je nejdůležitější to, jak se u nás studenti cítí a kvalita jejich vzdělávání. Nicméně, na marketingu školy budeme stále pracovat i bez umístění v první oceněné trojce náborových aktivit.

Ing. Pavel Hrnčíř, Mgr. Petra Novotná