V úterý 21.11.2017 jsme se společně s panem učitelem Josefem Petrem zúčastnili soutěže PerFEKT Merkur pořádané Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně.

Za úkol jsme dostali sestavit autonomní dopravní prostředek za využití Arduino Uno, ultrazvukového čidla vzdálenosti a volitelného senzoru černé čáry. Petr Laštovic s Janem Drškou měli na starosti mechanickou konstrukci, Ondřej Dudášek algoritmus pro vyhodnocování trati a já, Samuel Seidel, jsem se ujal řízení týmu.

První pokusy o průjezd trati se příliš nezdařily. Po kalibraci chodu motorů jsme již trať dokázali projet do času 1:30. Bohužel při prvním měřeném kole došlo k uvolnění jednoho kabelu a zablokování ultrazvukového senzoru pro měření vzdálenosti od překážky. Další měřený pokus byl pro nás již finální.

Během volného testování jsme dokázali opakovaně zdolat trať bez vážných problémů až k poslední překážce, kdy se robot chvíli motal v rohu, ale trať vždy nakonec projel.

V poslední hodině jsme se rozhodli riskovat vše a zapojit do boje čidlo černé čáry, abychom čas snížili pod jednu minutu a dostali se tak do super finále. Bohužel zbrklé dolaďování kódu během posledních minut znamenalo zacyklení robota již před první překážkou.

Příští rok se chceme soutěže zúčastnit znovu a zúročit tak zkušenosti z letošního ročníku.

Jménem celého týmu chci tímto na závěr poděkovat panu učiteli Vinterovi za odborné konzultace a panu učiteli  Petrovi za doprovázení nás na soutěž. Bez nich bychom se zúčastnit této prestižní soutěže pravděpodobně vůbec nemohli.

Samuel Seidel, třída E3