„Moje vysněná práce a znalost informačních technologií“ bylo téma soutěže současného školního roku, které jako každoročně vyhlásilo vydavatelství ekonomické literatury. Znalostní soutěž měla velký ohlas u studentů středních škol z celé naší republiky.

Většina  z nich uváděla, že informační technologie budou v jejich práci hrát určitě důležitou úlohu. Při brigádách se s nimi často setkávají, ale ne vždy jim zaměstnavatelé umožní přístup ke složitější a zodpovědnější práci s IT. Studenti si uvědomují, že získávání vědomostí v této oblasti nekončí maturitou, ale je to celoživotní proces.

Z naší školy se soutěže zúčastnili 4 studenti a studentky z 2. a 3. ročníku oboru Aplikační software a multimédia. Své práce organizátorům a hodnotitelům poslali David Zrzavý, Matyáš Novotný, Eliška Práchenská a Kateřina Mičková.

Z velkého množství studentských prací  hodnotitelé vybrali 30 úspěšných, které odměnili věcnou cenou. Mezi vybranými byla i práce Elišky Práchenské, které k úspěchu blahopřeji.

Je však třeba říci, že „vyhráli“ všichni, kteří se soutěže zúčastnili, zamysleli se nad svými budoucími pracovními plány, možnostmi vzdělávání v oblasti IT, podělili se s ostatními o své názory a  dokázali je obhájit. Moje poděkování patří tedy všem zúčastněným.

Mgr. Blanka Štefanidesová

Eliška Práchenská, třída T3B