Zúčastni se i ty soutěže ve 3D modelování. Navrhni předmět k 70. výročí založení naší školy, který je možné vytisknout na naší 3D tiskárně. Předměty by se měly vztahovat k naší škole. Může jít i o úpravu volně použitelných návrhů pro komerční účely od třetích osob.

Návrhy mohou být dvoubarevné s využitím podpor a doplněné např. o jednoduché elektrické obvody. Je třeba odevzdat zdrojový soubor v libovolném formátu a soubor ve formátu stl. Nejen vítězné návrhy budou použity k propagaci školy.

S odevzdáváním prací do soutěže a s případnými dotazy se obracejte na Ing. Jiřího Vinteru a Ing. Josefa Petra.

Uzávěrka soutěže je 31.03.2015.

Ing. Jiří Vintera