Studenti a zaměstnanci SPŠel.it Dobruška měli možnost vystavovat vlastní fotografie v „našem“ Domově důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. Výstavu, která proběhla od prosince 2019 do června 2020, jsme nazvali Spojujeme generace.

Nechyběli jsme ani na Loučení s létem 2020, které se konalo 18. září v prostorách budovy a ve venkovním areálu výše zmíněného domova. Veronika Broulíková, Eliška Práchenská, Lukáš Rázl a Martin Romanec, naši studenti 2. ročníku oboru Aplikační software a multimédia, tak mohli zachytit jedinečné okamžiky a oslavit  při této příležitosti 20 let existence tohoto zařízení.

 Z velkého množství fotografií, které vznikly, jsme pečlivě vybrali ty, které se měly stát součástí expozice Život je teď… Výstava měla být zahájena v prosinci 2020 na Krajském úřadě v Hradci Králové. Bohužel COVID-19 stanovenému termínu nepřál. Nový termín byl paní Ludmilou Lorencovou, ředitelkou Domova důchodců, stanoven na 28. června 2021 a my tak neplánovaně  získali čas a prostor pro vzájemnou komunikaci.

Tisk fotografií a prezentace z oslav byly svěřeny panu učiteli Jaroslavu Mužíkovi. S instalací fotografií ve vestibulu místa konání nám pomohly Veronika Broulíková a Martina Vomáčková, studentky 2. ročníku.

Přišel den D a s ním i slavnostní otevření výstavy Život je teď… Za SPŠelit Dobruška se této události zúčastnili Veronika Broulíková, Eliška Práchenská, Hana Mužíková, Jaroslav Mužík a Simona Pohlová. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že i nadále budeme mít možnost spojovat generace.

Mgr. Simona Pohlová