Spolupráce s domovem důchodců ze Dvora Králové pokračuje!

Kontakt s domovem důchodců jsme navázali už před třemi lety. Za ta léta se rozvinula úzká spolupráce na krásné téma „Spojujeme generace“.

Pro seniory jsme připravovali nejednu výstavu, ať už přímo v prostorách jejich domova pro zpestření jejich všedních dnů, nebo na krajském úřadu v Hradci Králové, kde jsme prezentovali výsledky spolupráce naší školy a domova důchodců na pořádané vernisáži.

Spokojenost s našimi službami v rámci praxe studentů oboru Aplikační software a multimédia dala podnět k další akci focení klientů v národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem. Ředitelka domova důchodců ze Dvora Králové, Ing. Ludmila Lorencová, nás opět požádala o pomoc s další plánovanou akcí. Hledala někoho, kdo zachytí příběh focení jejích klientů v hřebčínu.

Náš nový produkční a realizační tým se vydal na cestu a zachytil celý krásný příběh od přípravy klientů u kadeřnic a vizážistek, po práci fotografa s modelem, včetně dojemných momentů během pózování a komunikace důchodců s koňmi.

Do celé akce byla zapojena i Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, která poskytla prostory hřebčína i svoje žákyně a žáky v jezdeckých uniformách.

Samozřejmě to byl od 9 hodin šrumec, neboť bylo potřeba zachytit vývoj událostí na několika místech najednou. Úpravy a líčení klientů, včetně žákyň jako modelek, a zároveň aranžování a focení s koňmi v prostorách hřebčína. Přesto jsme si to užili a přivezli jsme spoustu kvalitního materiálu. Pár momentek z akce si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Výsledkem této akce budou fotografie klientů do kalendáře a fotografie příběhu, jež budou v měsíci červnu vystaveny v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Velkoformátový tisk na panely opět zajišťuje naše grafické studio MtM.

PaRteam 2022