Důkazem toho, že samy firmy hledají spolupráci s naší školou, je firma ZPA Smart Energy a. s. Trutnov.

Zástupkyně jmenované firmy navštívila stánek naší školy na výstavě škol v Trutnově. Kromě spolupráce, exkurzí a odborných praxí nabídla naší škole jednofázové a třífázové elektroměry pro výuku praxí hlavně oboru Elektro. Uvedené elektroměry si osobně vyzvedl ředitel školy Ing. Milan Maršík a současně domluvil další vzájemné aktivity. Firmě ZPA Smart Energy a. s. patří poděkování za darované vybavení, které rozšíří a obohatí výuku předmětu praxe.

Ing. Pavel Hrnčíř