Nedávno uskutečněné okresní prezentace středních škol a zaměstnavatelů posloužily mimo jiné k otevření nových možností spolupráce mezi středními školami a firmami. Jednou z těch, které se na nás obrátily za tímto účelem, byla společnost Siemens. Rád jsem proto přijal pozvání k návštěvě jejího závodu v Trutnově a k jednání o spolupráci. Nejednalo se ani tak o navázání spolupráce, jako spíš o její oživení, protože naše škola s firmou Siemens již v minulosti spolupracovala.

Součástí programu mojí návštěvy byla i prohlídka provozů závodu. První příjemné překvapení na mě čekalo již při návštěvě oddělení vývoje, kde pracují 3 naši absolventi (dva z roku 1997 a další z roku 2005). Jeden z nich mě pak doprovázel i do výrobních provozů závodu. Zhlédl jsem osazování desek s plošnými spoji nejmodernějšími technologiemi a jejich testování, výrobu spínacích a jisticích modulů i konečnou montáž modulů pro průmyslové rozváděče. Příjemně mě překvapilo čisté, moderní a všestranně přívětivé prostředí, špičkové vybavení pro vývoj i množství montážních a kontrolních automatů ve výrobě.

Myslím, že pro naše studenty bude přínosem dohodnutá exkurze, někteří využijí i možnosti praxe v trutnovském závodě firmy, která někoho možná osloví natolik, že rozšíří řady našich absolventů, nacházejících zde po studiích své uplatnění. O společnosti Siemens jistě v budoucnu v naší škole uslyšíme i v jiných souvislostech, protože jsme například jednali i o vybavení pro praktickou výuku, přednášce odborníka z firmy ve výuce a zprostředkování konkrétních pracovních nabídek.

Věřím, že spolupráce s firmou Siemens bude po všech stránkách pro školu přínosná a že i tato společnost do budoucna díky ní posílí své vývojové a výrobní kapacity a její další úspěchy budou tak trochu spojené i s naší školou. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Ing. Milan Maršík