Jednou z firem, které projevily v nedávné době zájem o zahájení spolupráce s naší školou, je Kimberly-Clark. Ve svém závodě v Jaroměři provozuje výrobu hygienických potřeb na plně automatizovaných kontinuálních linkách, kde některé operace provádějí i pomocí průmyslových robotů. Firma pro své fungování prakticky trvale shání elektrotechniky a elektroniky pro údržbu a servis průmyslových technologií a také operátory automatických výrobních linek. K řízení výroby se používají PLC automaty, rozmanitá senzorika, pohony různých výkonů, frekvenční měniče, průmyslové komunikační sběrnice a další prvky moderních průmyslových řídicích systémů a technologických rozváděčů. Během své návštěvy jsem kromě výrobních prostor zhlédl i zázemí pro údržbu a servis a školicí středisko pro elektrotechniky.

Pro svůj další rozvoj firma potřebuje být v kontaktu s potenciálními budoucími zaměstnanci, a plánovat tak jejich přípravu na zaměstnání. Proto obrátila svůj zájem právě k naší škole, která se jí zdála z hlediska polohy v regionu, tradice a současné studijní nabídky nejvhodnější. Prvními kroky spolupráce bude možnost odborné exkurze, nabídka odborných praxí a případně prázdninových brigád pro naše studenty, ale plánované jsou například i přednáška odborníka ve výuce a příprava vhodného dovybavení pro praktickou výuku ve škole.

Zájem o naši školu a její absolventy nás samozřejmě těší a budeme očekávat první zdařilé kroky a aktivity naší vzájemné spolupráce.

Ing. Milan Maršík