Zástupci naší školy navštívili dne 5. 5. 2010 firmu OEZ s.r.o. v Letohradě, kde je přijal Ing. Jan Krejčí, vedoucí technické kanceláře firmy. Hlavním cílem této schůzky bylo oživit dlouholetou spolupráci obou partnerů, dát jí nový rozměr a najít možnosti jak zkvalitnit vzdělávání elektrotechnických odborníků v souladu s potřebami praxe. Škola si tím upevní tolik potřebné odborné zázemí a získá cennou zpětnou vazbu o práci techniků v moderní firmě s mezinárodní působností. V nejbližší době se tak studenti školy ve větší míře při výuce budou moci setkávat s moderními elektropřístroji, jejich technickou dokumentací, prezentací jejich použití i s projektováním za podpory výpočetní techniky. Samozřejmostí je možnost exkurzí a praxí žáků i odborné stáže pro učitele.

Kromě konkrétních kroků, které obě partnerské organizace mohou v nejbližší době uskutečnit ve prospěch společného zájmu, došlo při jednání i na dlouhodobý nedostatek elektrotechniků a na požadavky na tyto pracovníky v podmínkách současných moderních firem.

Obě strany se rozcházely s přesvědčením, že toto setkání umožní rozvíjet nové aktivity partnerů ve prospěch atraktivity elektrotechnického vzdělání budoucích odborníků i firem, které jim budou na trhu práce nabízet zajímavé profesní uplatnění.

Více informací o firmě OEZ s.r.o. v přiloženém článku.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy SPŠel•it Dobruška