Další ze společností, které spolupracují s naší školou, je společnost Simac Technik ČR. Tato společnost hledá nové spolupracovníky z řad našich absolventů pro projekty, které dlouhodobě realizuje ve Škodě Auto v Kvasinách (plánování, rozvoj a správa datové sítě).

Pro rozšíření technického vybavení naší učebny počítačových sítí dala jmenovaná společnost naší škole k dispozici switch vrstvy L3. Jedná se o switch Cisco Catalyst WS-C3650-24TS-E. Daný switch obohatí výuku praktických cvičení o výuku na zařízeních, která jsou vzhledem k ceně pro školu těžko dostupná. Za spolupráci a podporu patří společnosti Simac naše poděkování.                        

Ing. Pavel Hrnčíř