V rámci dlouholeté aktivní spolupráce navštívili naši školu pracovníci oddělení lidských zdrojů Skupiny ČEZ, která má zájem o naše absolventy a nabízí jim možnosti uplatnění. Mezi nejvýznamnější aktivity v rámci této vzájemné součinnosti, o kterých na našich stránkách pravidelně informujeme, patří zprostředkování praxe našich studentů na odborných pracovištích ČEZ, náborová setkání se studenty posledního ročníku oboru Elektrotechnika s nabídkou praktikantských pracovních pozic, účast vybraných studentů na stáži s názvem Energetická maturita a v neposlední řadě přednášky odborníků v oboru energetiky pod záštitou ČEZ.

Posledních 5 roků intenzivní spolupráce měla nad naší školou patronát Martina Sýkorová. Vzhledem k tomu, že v rámci zaměstnání bude do budoucna zastávat jinou pozici, přísluší jí za její práci naše poděkování. Zároveň nám byl představen Martin Klacián, který se nadále bude ve Skupině ČEZ starat o rozvoj spolupráce s naší školou.

Ing. Milan Maršík