Studenti 3. ročníku ve dnech 11.6. – 16.6.2007 absol­vovali sportovně poznávací kurz ve středisku WISELKA na pobřeží Baltu. Akce byla součástí projektu spolupráce s partnerskou střední školou v polském Plocku. Družební škola nabídla svoje ubytovací a stravovací kapacity ve svém zařízení. Na cestu, dlouhou 600 kilometrů, se vydala skupina 37 studentů a tří pedagogů v pondělí ráno. Moderní autobus zn. Karosa, vybavený klimatizací, za sebou vezl přívěs plný jízdních kol pro zpestření pobytu. V místě pobytu na nás čekala i skupina polských studentů, se kterými došlo po kratším oboustranném okukování k navázání kontaktu. Náplň kurzu byla převážně sportovně-turistická, studenti např. absolvovali desetikilometrový pochod po mořském pobřeží bosi v písku až do blízkého střediska Medzyzdroje, pěší a cyklistickou túru polským venkovem. Díky kvalitnímu vlastnímu sportovnímu vybavení mohli na pláži vedle koupání hrát beach-volleyball, beach-football, frisbee, ringo nebo softball. S našimi polskými přáteli jsme na závěr sehráli přátelská utkání v plážovém volejbalu (1 : 2) a fotbalu (6 : 5). Týden rychle utekl a už jsme zase seděli v autobuse, směr domov. Při zpáteční cestě jsme se stavili v přístavním městě Štětín a v ranních hodinách jsme zaparkovali před budovou školy. Podle prvotních ohlasů ze strany studentů můžeme celou akci hodnotit velmi pozitivně.

Mgr. Milan Pohl