Vzhledem k požadavkům pronajímatele sportovních zařízení města Dobrušky se ruší Florbal a místo něho se na stadion Dobruška přesouvá turnaj v nohejbalu a v čunče – v basketbalu 3×3. Ostatní stanoviště platí. Zájemci o daný sport, dostavte se na jednotlivá stanoviště. Zahájení v 8.00 hodin, hlaste se u pořadatele daného sportu.

Badminton: tělocvična

Plážový volejbal: školní hřiště – příchod vchodem od bufetu.

Stolní tenis: učebna U01

Ringo: trávník u vchodu do tělocvičny

Malá kopaná: stadion Dobruška – umělá tráva /vhodná obuv…/

Nohejbal: stadion Dobruška – umělý povrch

Čunča 3×3: stadion Dobruška – umělý povrch

Sportu zdar… kabinet TEV