Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška letos opakovaně uspěla v soutěži Firma škole a škola firmě. Soutěž pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Výsledky již čtvrtého ročníku byly vyhlášeny v pátek 16. listopadu 2018 v Hradci Králové při příležitosti pořádání Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, které se naše škola také aktivně účastnila.

SPŠel.it Dobruška získala v soutěži Škola firmě 2018 nominaci na ocenění a z rukou hejtmana Jiřího Štěpána převzal poděkování rady Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se zaměstnavateli ředitel školy Milan Maršík.

Nemenším naším úspěchem je ocenění v soutěži Firma škole 2018 pro naši partnerskou firmu Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. z Dobrušky, které získala na základě nominace od naší školy. Naše spolupráce s největším zaměstnavatelem v Dobrušce je logická i přirozená a trvá již několik desetiletí. Přesto, že SPŠel.it dlouhodobě intenzivně spolupracuje s desítkami podniků, tento dobrušský si jistě poděkování za spolupráci se školami zaslouží a jsme rádi, že k tomu mohla naše škola přispět. Ocenění za firmu převzal z rukou náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové manažer personálního oddělení Jan Slabý. Další z firem, s níž spolupracujeme a která v této soutěži obdržela nominaci a poděkování, je Halla, a.s. z Nového Města nad Metují. Tu na vyhlášení zastupoval výrobní ředitel Martin Čapek.

Jistě je na místě při této příležitosti poděkovat všem firmám za podporu naší školy a spolupráci se školami obecně a těšíme se, že v ní budeme pokračovat a dále ji rozvíjet.

Ing. Milan Maršík