Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška navázala na svůj loňský úspěch, kdy získala v soutěži Klubu zaměstnavatelů na základě hlasování firem 1. místo v Královéhradeckém kraji v soutěži DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI a pečeť Škola s kvalitní přípravou na zaměstnání.

Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami působícími v regionu, s některými dokonce již desítky roků. Během posledních let se portfolio  partnerských firem významně rozšířilo, takže jich nyní je více než 2 desítky a nadále přibývají další. Došlo ještě k další významné změně. Zatímco před 5 lety jsme firmy žádali o spolupráci my, dnes firmy samy přicházejí s návrhy nových forem spolupráce a kontaktují nás další, které mají zájem zahájit s námi spolupráci a také nabízejí našim absolventům zajímavé možnosti uplatnění. Tato spolupráce pomáhá škole rozšiřovat zázemí pro odbornou výuku, umožňuje soustavný odborný růst pedagogů, vytváří žákům možnosti poznávat nejnovější technologie a systémy i získávat informace o budoucích možnostech zaměstnání.

Letos, v roce, kdy škola slaví 70 let od svého založení, obdržela krásný dárek v podobě nominace a ceny v soutěži ŠKOLA FIRMĚ, kterou pořádá Krajská hospodářská komora a Královéhradecký kraj. Do soutěže bylo nominováno 14 škol a stejný počet firem. Ocenění, které je hlavně poděkováním, obdrželo 5 vzdělávacích zařízení, která jsou přínosná pro fungování podniků, a 5 firem za svou spolupráci se školami. Naši školu na ocenění nominovaly B+R automatizace Brno, KBA-Grafitec Dobruška a Škoda Auto. Samozřejmě nás těší i to, že mezi nominovanými či oceněnými za spolupráci se školami v soutěži FIRMA ŠKOLE byly i partnerské firmy naší školy, například OEZ Letohrad.

Ocenění považujeme to za významný úspěch všech zaměstnanců školy, za výsledek dlouhodobé aktivní spolupráce s firmami a také ocenění dlouhodobě kvalitní práce absolventů školy v praxi.

Je to zároveň zřetelný pozitivní vzkaz zájemcům o studium některého z nabízených oborů na této škole, že po jejím absolvování bude o ně ze strany zaměstnavatelů zájem a mají vysokou pravděpodobnost získání dobrého zaměstnání.

Ing. Milan Maršík

Nominace Škola firmě 2015