Škola doporučená zaměstnavateli, tak se jmenuje soutěž Klubu zaměstnavatelů, ve které firmy dávají svůj hlas středním školám s největším přínosem pro trh práce. Zisk prvního místa v Královéhradeckém kraji za rok 2020/2021 hodnotíme jako velký úspěch. Je to také výborná zpráva nejen pro ty naše studenty, kteří se již brzy budou zajímat o své uplatnění v praxi, ale i pro ty, kteří si naši školu pro svoji přípravu na život teprve vyberou. V obou případech jim zaměstnavatelé dávají jasný vzkaz, že o ně bude po absolvování školy zájem a získají dobré zaměstnání v regionu. Tato důvěra a podpora zaměstnavatelů nás velmi těší, je to ocenění naší dlouholeté aktivní oboustranné spolupráce s firmami a hlavně kvalitní práce našich úspěšných absolventů v praxi. Je to i významné ocenění práce všech zaměstnanců školy a také velmi důležitá motivace do práce další.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce se v této soutěži již tradičně drží mezi zaměstnavateli nejlépe hodnocenými středními školami. Během sedmi let trvání soutěže jsme byli vždy na předních místech v Královéhradeckém kraji, z toho čtyřikrát na místě nejvyšším. Ocenění za 1. místo pro rok 2020/2021 jsme převzali z rukou zástupců Klubu zaměstnavatelů a Registru praxí 14. září 2021 na zámku v Chlumci nad Cidlinou, na slavnostním shromáždění zástupců středních škol a firem, kde se zároveň vyhlašovaly výsledky soutěže Zaměstnavatel regionu 2021 společnosti Sodexo.

Troufám si tedy říct, že prestiž školy i její nadstandardně dobré vztahy se zaměstnavateli přečkaly obtížné období a vynucená omezení v dobré kondici a návrat do normálu se tedy může uskutečnit navázáním na vše již praxí ověřené, dokonce na ještě lepší úrovni.

A co si o tomto ocenění naší školy myslí sami studenti?  Z rozhovorů s nimi víme, že oceňují zejména moderní technologie, díky kterým mohou získat neuvěřitelný rozhled, dále velmi dobré studijní podmínky pro ty, kteří se chtějí ve škole něco naučit, a v neposlední řadě vybudované dobré jméno školy a jistotu, že po jejím ukončení budou mít daleko větší šanci najít si zajímavou a dobře ohodnocenou práci.

Všem našim partnerským firmám (jejich počet v současnosti překročil již čtyři desítky) ze srdce děkujeme za dosavadní spolupráci, pomoc a všestrannou podporu školy a těšíme se nejen na pokračování spolupráce, ale i na její další rozvoj a nové formy. O dobré jméno u zaměstnavatelů budeme usilovat i nadále a zároveň věříme, že nám jej pomohou udržet a šířit i další generace našich absolventů.

Ing. Milan Maršík