Na konci února naši školu navštívil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. se svou tajemnicí paní Terezou Nyklíčkovou, jež je dokonce naší úspěšnou absolventku v oboru elektro.

Nevšední návštěva se nejprve sešla s vedením školy, kde byla seznámena s historií a chodem školy, se strukturou oborů a došlo i na problematiku financování školství. Poté se hejtman vydal na prohlídku prostor naší školy, zejména odborných učeben, tělocvičny a tříd. Všude se živě zajímal o výuku a vybavení. Zažil praktickou výuku oboru multimédií, kdy se studenti učili tvořit zpravodajství.

Poté následovala beseda se studenty s panem hejtmanem. Besedy se zúčastnila čtyřicítka vybraných zástupců z třetích a čtvrtých ročníků. Studenti k besedě přistoupili velmi zodpovědně a svědomitě. Měli připraveny zajímavé a podnětné dotazy, které se týkaly nejen školy a její blízké problematiky ale obsáhly i místa odkud pocházejí. Proto zazněly i otázky spojené s dopravní situací na Náchodsku, nemocnicemi v Náchodě, Rychnově a zdravotnickém zařízení v Opočně, strategie průmyslu v Hradci Králové. Zazněly také dotazy spojené s aktuální politickou situací, demise vlády či programy politických stran. Protože pan hejtman působí na Univerzitě v Hradci Králové, jako vysokoškolský pedagog zazněl i dotaz na jeho názor na československou politiku v roce 1938. Čas, který byl besedě vyměřen, uplynul neuvěřitelně rychle, že se ani všichni ke své lítosti nedostali ke slovu. Tak třeba někdy příště. Obě strany besedu hodnotily velmi pozitivně. Studenti ocenili hejtmanovu otevřenost a vstřícnost, hejtman zase připravenost a zájem studentů.

Nečekaná návštěva byla velmi příjemnou událostí v našem běžném školním dni.

Mgr. Naďa Pochobradská