Starosta města Dobrušky pan Petr Tojnar a ředitel SPŠE Dobruška Václav Cohorna navštívili ve dnech 1. 3. až 3. 3. 2007 město Płock a družební školu Zespół Szkół Technycznych 70. Krátký čas jejich návštěvy byl přímo nabitý událostmi.

Podpis smlouvy mezi školami

Vedení školy ZST 70 přichystalo srdečné přijetí, během kterého byla slavnostně podepsána dlouhodobá smlouva o spolupráci mezi ZST Płock a SPŠE Dobruška. Ředitelé obou škol, pánové Bernard Szymanski a Václav Cohorna, stvrdili svými podpisy vůli obou stran spolupracovat a umožnit učitelům a studentům vzájemné poznávání, výměnu informací o školách, městech, historii a kultuře obou národů. Dále budou podporovat výměnu zkušeností ve vzdělávání a součinnost při rozvoji metod výuky, naplňovat vzdělávací programy EU a využívat jejich fondy. Obě školy budou také organizovat a podporovat účast svých studentů a pedagogů na různých sportovních akcích, soutěžích, studentských výměnách, exkurzích a dalších volnočasových aktivitách. Zároveň byl při této návštěvě vypracován plán společných akcí v roce 2007. Pan starosta Tojnar projevil přesvědčení, že spolupráce škol otevírá prostor pro zahájení kontaktů měst Płocka a Dobrušky a obohatí tak kulturní a sportovní život obyvatel obou měst.

Dobrušský starosta na radnici v Płocku

Součástí této návštěvy bylo také jednání dobrušského starosty pana Tojnara se zástupci města Płock. Zástupci obou měst si vyměnili informace o kulturním a politickém životě obou měst i o plánech a perspektivách. Obě strany konstatovaly, že spolupráce škol otevírá příležitosti ke kontaktům na úrovni měst a jejich obyvatel. Zástupcům města Płock bylo předáno pozvání k návštěvě Dobrušky při příležitosti některé z podzimních společných akcí SPŠE Dobruška a ZST 70 Płock.

Veslování na ergometrech

Na pozadí návštěvy probíhala ve sportovní hale polské školy také olympiáda v disciplíně u nás velmi neobvyklé. Ve veslování na ergometrech – strojích simulujících závody veslařů – bojovalo o vítězství cca 600 závodníků a dalších 600 diváků své favority podporovalo. Olympiády se zúčastnilo také čtyřčlenné družstvo studentů dobrušské průmyslovky, členů školského sportovního klubu při SPŠE Dobruška. Studenti Adam Škola, Jaroslav Kašpar, Viktor Stegnei a Lukáš Hradecký ve velké konkurenci důstojně reprezentovali i přesto, že se závodů v této disciplíně účastnili poprvé. Všem patří obdiv a uznání.

Ředitel školy