Také v letošním roce škola v období letních prázdnin zcela neztichla, ale ožila činností řemeslníků různých profesí i svépomocnou činností vlastních zaměstnanců.

Největší a nejviditelnější akcí je letos výstavba spojovací chodby a spojovacího koridoru, který propojí hlavní budovu s tělocvičnou a učebnami výpočetní techniky. Stavební práce budou probíhat ještě v průběhu prvního pololetí nového školního roku.

Dále uvnitř budovy školy probíhají drobnější opravy, jako jsou nátěry, malování učeben, výměna svítidel a opravy podlahových krytin. Novou podlahu, nové datové rozvody i nový HW dostane jedna z učeben výpočetní techniky.

Nezbývá, než věřit, že všechny termíny budou dodrženy a budova školy bude připravena přivítat na začátku školního roku stávající i nové žáky a zase o trochu lépe sloužit všem svým uživatelům.

Ve fotogalerii se můžete podívat na průběh stavebních prací a také na vizualizaci nového spojovacího koridoru.

vedení školy