Ve dnech 20.-25. listopadu 2006 byli žáci a učitelé informatiky SPŠE Dobruška na návštěvě v polské škole Zespol szkol technycznych. Velmi srdečně byli přijati vedením školy i žáky. Program byl velmi zajímavý. Poznali žživot polské školy, výuku oborů zaměřených na informatiku a mechatroniku i historii a současnost města Plock. Velmi zajímavá byla i návštěva hlavního města Varšavy. Pokračuje tak úspěně zahájená spolupráce obou škol. Poděkování patří pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této návštěvy – paní Ing. Haně Mužíkové, Ing. Janu Kejvalovi a Mgr. Petru Vodovi. Významná je také finanční pomoc SRPŠ při Střední průmyslové škole elektrotechnické, firmy PZP KOMPLET, a. s., Semechnice i firmy AUTOŠKOLA Jarkovský v Dobrušce, která se podílela na organizaci dopravy studentů a pedagogů do Polska

Zde je článek na webu školy ZST Plock www.zst70ploc­k.fr.pl

W dniach 20–25 listopada 2006r. gocilimy naszych przyjaciół z Czech. Szeciu uczniów i dwóch nauczycieli informatyki prezentowało w wietlicy szkolnej swojš szkołę technicznš w Dobrusce, uczestniczyło w zajęciach informatyki i mechatroniki, zwiedzało Płock i Warszawę. W programie wizyty było też spotkanie z Dyrektorem Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Owiaty. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla Czechów wiele atrakcji sportowych, a uczniowie klasy 2Ti Dzień rodzinny.

Fotogalerie je zde www.zst70ploc­k.fr.pl/…rewi­zyta.htm

Václav Cohorna