Mezi gratulanty, kteří přišli popřát naší škole k 70. narozeninám, se objevily i osobnosti, které stojí za zmínku. Jsou jimi pan Bohumil Dvořáček, nejstarší učitel, a pan Jiří Štěp, nejstarší absolvent školy.

Pan Mgr. Bohumil Dvořáček (98 let) působil ve škole v letech 1973 – 1990. Vyučoval dějepis, český jazyk a německý jazyk. Je znám jako velký patriot Nového Města nad Metují, kde od mládí žije. Několik desítek let byl kronikářem tohoto malebného města a je také autorem krásné publikace „Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují“.

Pan Jiří Štěp (94 let) absolvoval v roce 1947 Mistrovskou školu strojnickou v Dobrušce, která zahájila svoji výuku v budově naší školy v roce 1945. V letošním roce, kdy si připomínáme 70 let od založení školy, do prvního ročníku nastoupil jeho pravnuk David.

Mgr. Irena Švíková